Podwyżki w sferze budżetowej coraz bliżej. Sejm uchwalił 18 stycznia budżet na 2024 r., w którym przewidziano podwyżki zarobków m.in. dla nauczycieli oraz urzędników. Na jakie podwyżki będą mogli liczyć urzędnicy rządowi? Czy urzędnicy samorządowi też otrzymają wyższe pensje?

W trakcie trzeciego posiedzenia Sejmu, które odbyło się w czwartek (18 stycznia), przeprowadzono głosowanie nad projektem ustawy budżetowej na rok 2024. Za przyjęciem projektu zagłosowało 240 posłów, przeciw było 191, trzy osoby wstrzymały się od głosu. Teraz ustawa przechodzi do Senatu, który planuje kontynuować posiedzenie w dniach 24 i 25 stycznia.

W projekcie budżetu zapisano m.in. podwyżki dla pracowników budżetówki. Kto konkretnie może liczyć na podwyżki? I ile one wyniosą?

Budżet 2024. Kto dostanie podwyżki?

  • Najwyższe 33 proc. podwyżki mają dostać nauczyciele początkujący, a pozostali nauczyciele - 30 proc.
  • Służby mundurowe (policjanci, celnicy), w tym także żołnierze, a także urzędnicy administracji rządowej (w tym, np. pracownicy ZUS i KRUS) mają dostać wynagrodzenia wyższe o 20 proc. (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe)
  • 20 proc. podwyżki dostaną urzędnicy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu
  • W gorszej sytuacji są pracownicy samorządowi. Tam o ewentualnym wzroście płac decydują indywidualnie ich przełożeni.

Budżet 2024. Podwyżki 20 proc. dla urzędników rządowych [STAWKI]

Podwyżki 20 proc. dostaną urzędnicy, ale w państwowej sferze budżetowej z wyłączeniem wskazanych przez Donalda Tuska pracowników samorządów. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 120 proc. (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe). Oznacza to, że wynagrodzenia wzrosną o 20 proc.

W 2024 r. kwota bazowa m.in. w służbie cywilnej, od której wielokrotności jest naliczana pensja, ma wynieść 2628,54 zł. W 2023 r. kwota bazowa w tej grupie pracowników wynosiła 2190,45 zł.

Przykład

A więc jeśli urzędnik ma mnożnik w umowie o pracę na poziomie 2,0, to jego wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie z 4380,9 zł brutto do 5257,08 zł. Oznacza to, że płaca pracownika w administracji rządowej wzrośnie o 876,18 zł brutto.

Urzędnicy mogą się spodziewać wypłaty tych podwyżek najpóźniej do końca marca. Działy płac będą już gotowe, aby wypłaty zostały skorygowane z chwilą wejścia w życie ustawy budżetowej.

Budżet 2024. Czy urzędnicy samorządowi dostaną podwyżki?

Ustawa okołobudżetowa nie przewidywała wprost podwyżek dla urzędników samorządowych. Wzrost wynagrodzeń w samorządach będzie dotyczył przede wszystkim tych osób, których pensja jest niższa od nowej stawki płacy minimalnej. W pozostałych przypadkach jest to decyzja uznaniowa lokalnych władz.

20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych - wskazał wcześniej premier Donald Tusk.

Premier liczy na to, że gminy same sfinansują podwyżki dla swoich urzędników ponad kwoty wynikające z budżetu.

Budżet 2024. Decyzję podejmuje Senat

Po uchwaleniu budżetu przez Sejm, ustawa budżetowa trafi do Senatu. W przypadku wniesienia poprawek do budżetu przez wyższą izbę parlamentu, ustawa będzie musiała powrócić do Sejmu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac przez sejmową komisję finansów, rozpatrzenie ewentualnych poprawek ma nastąpić 26 stycznia podczas posiedzenia plenarnego.

Z tego harmonogramu wynika również, że prezydent Andrzej Duda powinien otrzymać gotowy projekt ustawy budżetowej do podpisu najpóźniej do 29 stycznia.