Jutro mija termin przesłania sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych w 2015 r. Administracja centralna musi dodatkowo po raz pierwszy przekazać dane dotyczące zastosowanych przez nią klauzul społecznych.
Reklama
Do złożenia sprawozdania zobowiązany jest każdy, kto w ubiegłym roku udzielił zamówienia publicznego: nie tylko urzędy centralne czy gminne, ale też szkoły publiczne, szpitale, a nawet prywatne spółki (np. kopalnie czy firmy energetyczne). Zgodnie z art. 98 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) termin na składanie sprawozdań upływa 1 marca.
Od dwóch lat sprawozdania są bardziej szczegółowe i wymagają uwzględnienia także zamówień wyłączonych spod ustawy, np. ze względu na to, że ich wartość nie przekracza 30 tys. euro. Dzięki temu wiadomo, jak wiele środków jest wydatkowanych z pominięciem procedur przetargowych.
Urzędnicy muszą też uzasadnić, dlaczego zastosowali jeden z trybów niekonkurencyjnych: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia czy zamówienie z wolnej ręki. Każde z zamówień udzielonych w tych trybach wymaga spełnienia przesłanek ustawowych. W sprawozdaniu należy je podać wraz z uzasadnieniem. Dane te mają pozwolić UZP zorientować się, jakie przesłanki stosowania tych trybów są najczęściej przywoływane i czy nie są one nadużywane.
Dla administracji centralnej to nie koniec. W tym roku musi dodatkowo złożyć osobne sprawozdanie na temat korzystania z klauzul społecznych. Dotyczy to m.in. ministerstw i nadzorowanych przez nie jednostek, urzędów centralnych (np. GUS, URE, RCL czy PAN), wojewodów i instytucji gospodarki budżetowej w administracji rządowej. To konsekwencja wydanych w lipcu 2015 r. przez ówczesną premier Ewę Kopacz zaleceń w sprawie stosowania klauzul społecznych (np. wymaganie zatrudniania na etat czy też promowanie firm, których połowa załogi to osoby niepełnosprawne).
Z dokumentu tego wynika obowiązek złożenia sprawozdania na temat tego, jak często urzędnicy sięgali po wspomniane klauzule.
Sprawozdania z zamówień publicznych można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną