Obywatele Ukrainy i Białorusi nadal nie będą ponosić kosztów ubiegania się o wydanie wizy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw zagranicznych w sprawie obniżonych opłat konsularnych. Ma wejść w życie 1 stycznia 2016 r.
Obecnie Ukraińcy nie ponoszą z tego tytułu opłat, ale na podstawie innej regulacji. Z kolei obywatele Białorusi nie muszą jej uiszczać od 2011 r. – Zwolnienie z obowiązku ich ponoszenia było sygnałem poparcia przez państwo polskie ruchów demokratycznych w społeczeństwie białoruskim oraz inicjatyw krzewienia postaw społeczeństwa obywatelskiego i nawiązania bezpośrednich, oddolnych kontaktów między obywatelami Polski i Białorusi – uzasadnia MSZ.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji