Ustawa zacznie obowiązywać 11 września 2015 r.
Natomiast w Monitorze Polskim, pod poz. 735, zostało już opublikowane obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.
Wynika z niego, że stawki podatku od nieruchomości w 2016 r. spadną o 1,2 proc. Mniejsze podatki zapłacą w przyszłym roku właściciele niektórych nieruchomości, np. działek oraz budynków firmowych. Z kolei stawka maksymalna np. od mieszkań i domów pozostanie na tegorocznym poziomie.
Uchwały w sprawie zmiany stawek muszą jeszcze podjąć rady gmin i miast. Stawki nie zmienią się bowiem automatycznie. Obwieszczenie ministra, uwzględniające wskaźnik inflacji, jest jedynie wyznacznikiem dla rad gmin i miast.
Nie zmienią się też stawki podatku od nieruchomości od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, a także podatku od środków transportowych od autobusów. Ich wysokość na 2016 r. nie wynika jednak z obwieszczenia, tylko z ustawy nowelizującej ustawę o samorządzie gminnym oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. poz. 1045).