Dzieci urodzone przedwcześnie często zmagają się z wieloma problemami zdrowotnymi. Ich rodzice najczęściej sami muszą nauczyć poruszać się po systemie opieki zdrowotnej, żeby otoczyć dziecko kompleksową opieką specjalistów. Szansą na zmianę ma być koordynacja opieki.

Od 12 lipca zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z 25 maja 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD (Dz.U. 2023 r. poz. 1202). Zakładanym przez Ministerstwo Zdrowia celem pilotażu będzie poprawa wyników leczenia niedojrzałych noworodków, zapewnienie ciągłości i kompleksowości działań koniecznych do prawidłowego rozwoju takiego dziecka oraz sprawdzenie ich efektywności. Przewidywana jest realizacja świadczeń w ramach programu pilotażowego w ośmiu ośrodkach koordynujących KORD, czyli uznanych ośrodkach zajmujących się leczeniem noworodków w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku i we Wrocławiu. Program pilotażowy posłuży ocenie organizacji, jak i skuteczności kompleksowego modelu opieki prowadzonej przez interdyscyplinarny zespół. Testowany model obejmuje działania, które do tej pory były rozproszone. W koordynacji dzieciom i ich rodzicom będą oferowane interwencje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, porady żywieniowe, opieka psychologa oraz rehabilitacja lecznicza.

Entuzjazmu w związku z wprowadzeniem zmian nie kryje Elżbieta Brzozowska, wiceprezeska Fundacji „Koalicja dla wcześniaka”.

– Jest to bardzo wyczekiwany przez nas projekt. Wspieramy panią prof. Ewę Helwich, konsultant krajową w dziedzinie neonatologii, która wspólnie z neonatologami od ponad 10 lat zabiegała o wdrożenie programu opieki koordynowanej nad wcześniakami. Czekamy na wdrożenie pilotażu, a jeszcze bardziej na rozszerzenie programu na całą Polskę – zaznacza.

Według najnowszych danych GUS w Polsce w 2021 r. ponad 25 tys., czyli 8 proc. wszystkich dzieci, urodziło się przedwcześnie. Oznacza to szczególne wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej, a także dla rodziców maluchów, którzy do tej pory nie otrzymywali koordynowanego wsparcia systemowego. W nowym modelu rodziców wesprze asystent opieki. Ma być osobą posiadającą wykształcenie wyższe w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, która odpowiada za zbieranie informacji w zakresie programu pilotażowego otrzymanych od opiekuna prawnego dziecka, ustalanie terminów badań diagnostycznych i konsultacji u lekarzy specjalistów na podstawie indywidualnego planu leczenia i żywienia. Rodzicom ma być łatwiej poruszać się po systemie dzięki wyznaczeniu przez profesjonalistów kolejnych etapów diagnostyki i leczenia.

– Z punktu widzenia rodzica wcześniaka skoordynowanie wszystkich wizyt w jednym miejscu i czasie jest niezwykle ważne ze względów bezpieczeństwa, zdrowia, finansów i organizacji życia rodziny z wcześniakiem oraz daje możliwość lekarzom widzieć całość problemów dziecka i współpracować w zespole – podsumowuje Elżbieta Brzozowska. ©℗