Miesięczna kwota dofinansowania do prądu od 31 sierpnia br. będzie wliczana do dochodu osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. Ta niekorzystna zmiana dla osób pobierających dopłaty do czynszu jest efektem uchwalenia ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693).
Jej art. 19 nadał nowe brzmienie art. 3 ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.). To właśnie ten przepis określa świadczenia niebrane pod uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie do czynszu, które jest uzależnione od spełniania kryterium dochodowego. Ich katalog został rozszerzony o pomoc pieniężną przewidzianą w ustawie z 20 marca 2015 r., ale jednocześnie został z niego wykreślony dodatek energetyczny.
– Wydaje się, że jest to raczej wynik pomyłki, a nie celowego działania, ponieważ nie było żadnego racjonalnego powodu przemawiającego za wprowadzeniem tej zmiany – mówi Kazimierz Wosiek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
Niemniej od 31 sierpnia tego roku, kiedy ma zacząć obowiązywać nowa ustawa, dodatek energetyczny będzie wliczany do dochodu rodziny starającej się o świadczenie mieszkaniowe.
– Wprawdzie kwoty dopłat do prądu nie są zbyt wysokie, ale może się okazać, że część osób przekroczy kryterium dochodowe i zostanie w ten sposób pozbawiona dopłaty do czynszu – wskazuje Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Co więcej, w konsekwencji nie będą mogły też otrzymywać dofinansowania do wydatków na energię elektryczną. Jest to związane z tym, że obydwa świadczenia są ze sobą powiązane. Jednym z podstawowych warunków uzyskania dopłaty do prądu jest bowiem spełnianie definicji odbiorcy wrażliwego, a jest nim właśnie osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego.
– Część osób dowie się zapewne o tej zmianie przepisów dopiero w momencie składania wniosku o dofinansowanie do czynszu i może być zaskoczona, jeżeli z powodu otrzymywania dodatku energetycznego nie będzie miała prawa do tego pierwszego świadczenia – uważa Magdalena Rynkiewicz-Stępień.
Dodaje, że osoby korzystające z dopłat do czynszu mogą rezygnować z pomocy na pokrycie rachunków za prąd, ponieważ pobieranie tej pierwszej formy wsparcia, chociażby ze względu na jej wyższą kwotę, będzie dla nich korzystniejsze.
– Najlepszym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na uniknięcie zamieszania, byłaby szybka nowelizacja ustawy, przywracająca poprzednie brzmienie przepisów – podkreśla Kazimierz Wosiek.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 sierpnia 2015 r.