Gminy będą zapewniać ochotniczym strażom pożarnym (OSP), stosownie do posiadanych sił i środków, m.in. finansowanie innych szkoleń niż te, które będą ujęte w programach opracowanych przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Samorządy będą mogły także opłacać szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw (projekt to inicjatywa posłów PiS).

Na mocy nowych przepisów gminy będą mogły też wydatkować środki finansowe na wyżywienie dla strażaków ratowników OSP (podczas działań ratowniczych, trwających co najmniej sześć godzin, a także szkoleń, ćwiczeń i zawodów sportowo-pożarniczych, trwających co najmniej osiem godzin). Zmianie ulegnie również to, że po nowelizacji ekwiwalent pieniężny za szkolenie podstawowe będzie można wypłacać nie tylko strażakom, ale też kandydatom na strażaków OSP. Ponadto nowością będzie to, że ekwiwalent będzie mógł otrzymać także strażak ratownik OSP, który bierze udział w zabezpieczaniu terenu podczas akcji prowadzonych przez PSP. Poza tym w trakcie prac sejmowych wprowadzono m.in. poprawkę, która pozwala radom gmin przyjąć uchwały w sprawie wypłacania ekwiwalentu strażakom OSP za wykonywanie zadań innych niż wymienione w ustawie o OSP.

Posłowie zdecydowali również o tym, że łatwiej będzie można uzyskać świadczenia ratownicze (będące de facto dodatkiem do emerytury dla osób czynnie uczestniczących kiedyś w działaniach lub akcjach ratowniczych). Obecnie bowiem potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w okresie przed 31 grudnia 2011 r. jest pisemne oświadczenie trzech świadków, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Nowelizacja przewiduje, że pełnienie funkcji publicznej lub zatrudnienie w urzędzie nie będzie już wymagane dla całego okresu, który świadek ma potwierdzić. ©℗