Sejm przyjął w piątek większość senackich poprawek do rządowego projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, które miały charakter techniczny i doprecyzowujący. Posłowie odrzucili natomiast poprawkę likwidującą szczególny tryb postępowania z projektem planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r.

Dzięki zmianom w ustawie z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.), wojewodowie już w tym roku, a nie w 2024 r., będą mogli ogłosić nowe nabory na realizację projektów infrastrukturalnych na drogach gminnych i powiatowych dofinansowane z funduszu – tak aby jak najszybciej podpisać umowy z samorządami i rozpocząć inwestycje. Jak informuje rząd, z puli na ten rok wsparcie uzyska 1780 zadań na kwotę ponad 2,6 mld zł.

Nowelizacja dostosowuje również polskie prawo do unijnych regulacji dotyczących systemu elektronicznego poboru opłat drogowych. ©℗