Co najmniej do 4 marca 2024 r. uciekinierzy wojenni z Ukrainy będą mieli zapewniony legalny pobyt w naszym kraju. Tak wynika z uchwalonej w ubiegłym tygodniu przez Sejm ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie ukraińscy uchodźcy mają zagwarantowane schronienie w Polsce do 24 sierpnia 2023 r., czyli przez 18 miesięcy od wybuchu wojny w Ukrainie. Posłowie zdecydowali się przedłużyć ten okres do 4 marca 2024 r. – w trakcie prac nad rządowym projektem o zmianie nazw uczelni służb państwowych wprowadzili zmiany do ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm., dalej: specustawa).

Dodatkowo uregulowali sytuację ukraińskich uczniów. Będą mogli dłużej korzystać z systemu oświaty – aż do zakończenia kształcenia w danym roku szkolnym – i legalnie przebywać w Polsce (osoby niepełnoletnie wraz ze swoimi rodzicami lub z opiekunami prawnymi). Przykładowo uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 31 sierpnia 2024 r., a maturzyści, którzy będą poprawiać egzaminy, do 30 września 2024 r.

Posłowie zdecydowali się wprowadzić te poprawki, mimo że wykraczają one poza materię przedłożonego przez rząd projektu ustawy. – Wynikają one z tego, że wciąż trwa wojna w Ukrainie, a ochrona czasowa dla obywateli tego kraju w UE została przedłużona do 4 marca 2024 r. Tymczasem obowiązująca w Polsce specustawa była przewidziana jedynie na półtora roku – wyjaśniał Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. ©℗