Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie start programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2020–2025. Jest on skierowany do podmiotów ekonomii społecznej, do których zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz.U. poz. 1812 ze zm.) zalicza się m.in. spółdzielnie socjalne, kluby i centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i organizacje pozarządowe. Zasady programu przewidują możliwość uzyskania wsparcia finansowego w trzech obszarach funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
Pierwszy z nich to reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym obszarze można otrzymać środki na przeprowadzenie remontu lub adaptacji pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz szkolenia dla pracowników, którzy są zaangażowani w proces reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem. Drugi obszar to budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych. W tym przypadku również można uzyskać pieniądze na zakup wyposażenia, ale także chociażby na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku usług społecznych. Z kolei trzeci obszar obejmuje wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. W nim jest dostępne wsparcie np. na przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej, zakup wyposażenia i środków transportu, wdrożenie cyfrowej dystrybucji lub sprzedaży. Jednocześnie niezależnie od wybranego obszaru podmiot ekonomii społecznej powinien uwzględnić, jak zaplanowane przedsięwzięcie będzie się wpisywać w zieloną lub cyfrową transformację, i zdecydować się przykładowo na zakup samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.