Opiekun niepełnosprawnego członka rodziny nie skorzysta z urlopu wytchnieniowego, jeśli ten na co dzień uczęszcza do warsztatu terapii zajęciowej (WTZ).

Tak wskazuje Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w odpowiedzi na interpelację posłanki Iwony Hartwich z KO. Dotyczyła ona tegorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa” i obowiązujących w niej zasad. Do posłanki zgłaszały się bowiem osoby zainteresowane skorzystaniem z oferowanej pomocy, które nie wiedziały, czy mają do niej prawo, gdy ich podopieczny jest uczestnikiem zajęć w WTZ.
Jak informuje Paweł Wdówik, program „Opieka wytchnieniowa” jest skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, sprawujących osobistą, całodobową i stałą opiekę nad dzieckiem lub dorosłym członkiem rodziny, których dysfunkcja zdrowotna prowadzi do znacznego ograniczenia samodzielności, co często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Te osoby podporządkowują swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wielu opiekunów w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Adresatami programu są więc osoby, które w największym stopniu potrzebują wsparcia wytchnieniowego. Dlatego zgodnie z zasadami programu gmina lub powiat, które otrzymują dotację na zapewnienie takiej opieki, mają uwzględniać potrzeby tych opiekunów bezpośrednio zajmujących się osobami, które stale przebywają w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego. W efekcie opieka wytchnieniowa nie może być świadczona, jeśli w trakcie doby osoba niepełnosprawna nie przebywa stale w domu, bo w tym czasie uczęszcza m.in. na zajęcia w WTZ.
Wiceminister Wdówik dodaje też, że opieka wytchnieniowa ma charakter uzupełniający wobec usługi realizowanej na podstawie innego programu – „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”. Przewidziana w nim asystencja osobista w wielu przypadkach pełni automatycznie również funkcję wytchnieniową. ©℗