Propozycje opublikowano w raporcie „Doświadczenia regionalnych izb obrachunkowych w stosowaniu przepisów prawa ‒ wnioski de lege ferenda”. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) punktuje w nim błędy i absurdy w przepisach dotyczących samorządów i wskazuje, co konkretnie należy poprawić. Chodzi o wiele zagadnień gminnej czy powiatowej działalności z zakresu: gospodarki finansowej, oświaty, odpadów czy uprawnień urzędników. KRRIO robi to przy okazji sprawozdania z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwość proponowania zmian w prawie daje Krajowej Radzie art. 25a ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1668).

PROPOZYCJA 1. Wzmocnienie pozycji prawnej skarbników samorządowych