10 listopada mija termin składania wniosków przez samorządy w ramach przyszłorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa” i programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

MRiPS przypomina, że do 10 listopada trwa nabór wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa".

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Polega ona na zapewnieniu opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

"Takie wsparcie zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej, a także tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych" - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Poinformowała, że "na realizację programu w 2023 r. przeznaczamy 150 mln zł". "Gminy lub powiaty zainteresowane dołączeniem do programu powinny złożyć wniosek do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada br." - wyjaśniał.

Następnie wojewoda sporządza wniosek na środki finansowe w ramach programu – wraz z listą rekomendowanych wniosków – i przekazuje je do MRiPS do 25 listopada. Ostateczna lista dofinansowanych wniosków będzie znana w pierwszej połowie grudnia.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Do 10 listopada br. trwa również nabór wniosków w ramach przyszłorocznej edycji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

"Do najważniejszych zadań asystentów osobistych należy wsparcie osób z niepełnosprawnościami w codziennych czynnościach, towarzyszenie im w wyjściach – zarówno do lekarza czy urzędu, jak i kina czy na zakupy. To ważne wsparcie i szansa na większą samodzielność" – zaznaczyła szefowa resortu rodziny.

Jak dodała przyszłoroczny budżet programu to 505 mln zł.

Podobnie jak w przypadku programu Opieka wytchnieniowa, samorządy na złożenie wniosków na środki finansowe mają czas do 10 listopada br. Analogicznie do 25 listopada br. wojewoda przekazuje do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków, która – po weryfikacji i zatwierdzeniu – zostanie opublikowana do 9 grudnia br. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek