Ukraińcy, którzy są objęci ochroną czasową na podstawie specustawy ukraińskiej i chcą nadal pozostać w Polsce, na razie nie będą musieli wnioskować o zezwolenie na pobyt. Resort rezygnuje z tej procedury. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest lub był uznawany za legalny na podstawie specustawy ukraińskiej (ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) i chce nadal mieszkać w Polsce, może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek w tej sprawie powinien zostać wniesiony nie wcześniej niż po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wjazdu do Polski i nie później niż w okresie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. Oznacza to, że na przełomie roku urzędy wojewódzkie zalałaby fala wniosków w tej sprawie – z tej procedury mogłoby skorzystać ponad 1,4 mln uciekinierów wojennych.
MSWiA uznało, że nawet największe uproszczenia proceduralne oraz elektronizacja procesu nie zagwarantują sprawnej realizacji tego zadania przez wojewodów wobec tak dużej liczby wnioskodawców. Tym bardziej że w dalszym ciągu rośnie liczba wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych kierowanych przez innych cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, nieobjętych zakresem specustawy.
Resort postanowił więc zlikwidować zezwolenia na pobyt czasowy wydawane uciekinierom wojennym w trybie uproszczonym. – Uchylenie art. 38 ustawy uzasadnione jest też tym, że rozpoczęcie w chwili obecnej procesu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym, oraz ich rozpatrywanie przez organy administracji rządowej byłoby przedwczesne – twierdzi MSWiA. Dodaje, że obecnie pobyt Ukraińców w Polsce jest uznawany za legalny do 24 sierpnia 2023 r., jednak wobec wciąż trwającej wojny należy przypuszczać, że ochrona czasowa wprowadzona decyzją Rady UE zostanie przedłużona. W związku z tym będzie istniała również możliwość wydłużenia legalnego pobytu uchodźców na terytorium RP w drodze kolejnej nowelizacji ustawy, bez konieczności uzyskiwania przez nich dodatkowych zezwoleń. KE zarekomendowała takie przedłużenie do marca 2024 r.
– Będzie to rozwiązanie, które nie wymaga składania wniosków. Jednocześnie samo w sobie nie będzie skutkować pozbawieniem obywateli Ukrainy uzyskanych już przez nich uprawnień – zapewnia MSWiA. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przesłany do uzgodnień