Zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest lub był uznawany za legalny na podstawie specustawy ukraińskiej (ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) i chce nadal mieszkać w Polsce, może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek w tej sprawie powinien zostać wniesiony nie wcześniej niż po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wjazdu do Polski i nie później niż w okresie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. Oznacza to, że na przełomie roku urzędy wojewódzkie zalałaby fala wniosków w tej sprawie – z tej procedury mogłoby skorzystać ponad 1,4 mln uciekinierów wojennych.
MSWiA uznało, że nawet największe uproszczenia proceduralne oraz elektronizacja procesu nie zagwarantują sprawnej realizacji tego zadania przez wojewodów wobec tak dużej liczby wnioskodawców. Tym bardziej że w dalszym ciągu rośnie liczba wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych kierowanych przez innych cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, nieobjętych zakresem specustawy.