Maksymalnie 100 tys. zł będą mogły otrzymać w tym roku gminy i powiaty na utworzenie dziennych domów pobytu dla osób starszych. Mogą też starać się o dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania placówek. Jednak wcześniej rząd musi zaakceptować program przygotowany przez Ministerstwo Pracy.
Uzyskanie budżetowego wsparcia ma umożliwić wieloletni program „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020. Projektem uchwały w sprawie jego ustanowienia na wczorajszym posiedzeniu zajmował się rząd, ale ze względu na konieczność dopracowania niektórych zapisów jej przyjęcie zostało przeniesione na następny tydzień.
Program realizuje jedną z zapowiedzi z exposé premier Ewy Kopacz, która w związku ze zbyt małą w stosunku do potrzeb liczbą placówek dla osób starszych obiecała dofinansowanie do ich tworzenia. Obecnie działają one bowiem tylko w 9 proc. gmin.
Zasady programu przewidują zakładanie dziennych domów oraz klubów „Senior-WIGOR”, działających przez co najmniej 8 lub 5 godzin dziennie. Przebywające w nich osoby mają mieć zapewnioną szeroką ofertę usług aktywizujących oraz różnego typu zajęcia, np. edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Samorząd będzie mógł otrzymać dotację w wysokości do 80 proc. kosztów otworzenia domu lub klubu, przy czym nie może to być więcej niż 100 tys. zł. Te pieniądze będzie można przeznaczyć na adaptację lub remont istniejących obiektów lub ich części. Kolejnym elementem programu jest dofinansowanie na wyposażenie, które ma wynosić w przypadku dziennego domu 50 tys. zł, a klubu – 25 tys. zł. Ponadto gminy i powiaty będą mogły uzyskać pieniądze na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placówek „Senior-WIGOR”. Będzie to 200 zł dla dziennego domu oraz 150 zł dla klubu – miesięcznie na jednego podopiecznego.
Placówki będą też musiały spełniać określone standardy dotyczące warunków lokalowych oraz zatrudnionej kadry. Zostały one szczegółowo określone w programie. Jednym z wymogów otrzymania dotacji będzie też zapewnienie funkcjonowania dziennego domu lub klubu przez co najmniej 3 lata. Gmina lub powiat będą musiały w tym okresie składać coroczne sprawozdania z działalności placówki.
Aby uzyskać dofinansowanie, samorządy powinny złożyć oferty w konkursie, który ma ogłosić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (nie jest jeszcze znany jego termin). Zasady konkursu dopuszczają możliwość wspólnego składania wniosków oraz w partnerstwie z innymi podmiotami, np. organizacjami pozarządowymi.
– Mamy coraz więcej seniorów, dlatego każde pieniądze, które pozwolą rozszerzyć zakres oferowanej im pomocy, będą przydatne – mówi Andrzej Mańka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.
20 mln zł przeznaczy w 2015 r. rząd na program „Senior-WIGOR”
Etap legislacyjny
Uchwała czekająca na przyjęcie przez rząd