Rząd rozpoczyna przekazywanie samorządom pierwszej z trzech transz dodatkowych środków z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Cała pula to 13,67 mld zł.

"Dziś możemy potwierdzić, że pierwsza transza z trzech transz trafi jeszcze w tym tygodniu do samorządów, do końca tygodnia trafi 1/3 tych środków, ok. 4,5 mld zł" - powiedział Szefernaker podczas konferencji prasowej.

"To są środki, na które oczekują samorządy" - podkreślił.

Druga część z tej puli środków ma trafić do samorządów do końca listopada, a trzecia transza - w grudniu.

"Będziemy reagować na bieżąco. Jeżeli w przyszłym roku będą problemy wynikające z sytuacji gospodarczej również będziemy reagować na tę sytuację i wspierać samorządy, tak, jak to było w latach poprzednich […] i tak, jak jest teraz" - podkreślił.

Jak wynika z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z kwoty 13,67 mld zł - 7,8 mld zł podzielone zostanie wśród JST proporcjonalnie do ich udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), natomiast w przypadku pozostałej części w podziale będzie uwzględniana zasada zrównoważonego rozwoju. Do każdej gminy ma trafić po 2,9 mln zł, do powiatu - po 6,1 mln zł, a do województwa - po 32,6 mln zł.

Jak zapowiadano wcześniej, z uwagi na wcześniejsze zasilenie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w roku 2023 nie otrzymają one części rozwojowej subwencji ogólnej. Nie zostanie ona zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Nowela zakłada rozwiązania obligujące jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022-2025 wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Konsekwencją proponowanego rozwiązania jest konieczność wprowadzenia dodatkowych przepisów w zakresie danych uwzględnianych przy ustalaniu na rok 2023 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2024 korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowela zawiera przepisy, mające na celu dostosowanie reguł fiskalnych obowiązujących JST do obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj. wprowadzenie czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz limitu długu.

(ISBnews)