Rada powiatu zamierza przyjąć uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Czy owe stawki można zróżnicować np. w zależności od zlokalizowania zajętej drogi w obszarze zabudowanym lub poza tym obszarem?
Przyjęcie opisanego w pytaniu kryterium zróżnicowania stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego jest niedopuszczalne. Potwierdza to m.in. rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 23 maja 2022 r. (nr 69/2022), w którym stwierdzono, że zróżnicowanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w zależności od zlokalizowania zajętej drogi w obszarze zabudowanym lub poza takim obszarem oznacza przyjęcie kryterium pozaustawowego, bo jest niezgodne z upoważnieniem wynikającym z art. 40 ust. 9 ustawy z o drogach publicznych (dalej: u.d.p.).