Konrad Różowicz, partner, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

90 dni nie obowiązuje

PROBLEM Czy konieczne jest odczekiwanie 90 dni na potrącenie kar, o którym to okresie była mowa w art. 15r1 specustawy covidowej?
ODPOWIEDŹ W powszechnej świadomości zamawiających utrwaliło się przekonanie, że ustawodawca ustanowił 90-dniowy okres buforowy wstrzymania możliwości potrącania kar umownych, rozpoczynający się z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ustanowionych w związku z epidemią COVID-19. Tymczasem należy pamiętać, że stan zagrożenia epidemicznego jeszcze trwa, a dopuszczalność potrącania kar umownych wynika z uchylenia art. 15r1 ust. 1 specustawy covidowej – w konsekwencji usunięto również 90-dniowy okres buforowy, o którym była mowa w tym przepisie. Nie oznacza to jednak, że można już potrącać wszelkie kary umowne. Taka możliwość istnieje w przypadku kar, które naliczane są w związku ze zdarzeniami lub zaniechaniami, które wystąpiły od 24 sierpnia. Starsze kary umowne będą mogły być potrącone nie wcześniej niż w październiku 2022 r.

Nie dla wszystkich jednakowe terminy

PROBLEM Od kiedy dokładnie będziemy mogli potrącić zaległe kary umowne, dotyczące zdarzeń, które miały miejsce przed 24 sierpnia?