Dane o dzieciach zagrożonych uprowadzeniem przez członka rodziny oraz innych osobach, którym grozi handel ludźmi, a także cudzoziemcach zobowiązanych do wyjazdu z UE – m.in. takie dane będą musiały wprowadzać do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) uprawnione organy.

Więcej instytucji uzyska do nich wgląd. Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o udziale RP w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało MSWiA, a którym wczoraj zajmował się rząd. Jego głównym celem jest dostosowanie prawa do przepisów unijnych.