Claudia Torres-Bartyzel, szefowa służby cywilnej, ruszyła w podróż po Polsce. W ubiegłym tygodniu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie spotkała się z przedstawicielami administracji województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Była to druga z cyklu dziesięciu wizyt szefa służby cywilnej w urzędach wojewódzkich zaplanowanych na najbliższy miesiąc. Kluczowy temat rozmów to zwiększenie otwartości urzędów na obywateli, czyli to, w jaki sposób ułatwić klientom załatwianie ważnych dla nich spraw. Minister Torres-Bartyzel przedstawiła podczas spotkań m.in. projekty uproszczenia komunikacji w internecie, systemy infolinii, a także szersze udostępnianie infrastruktury urzędowej dla osób odwiedzających.
Reklama
Szefowa służby cywilnej, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz resortem administracji i cyfryzacji, opracowuje stronę internetową gromadzącą informacje o sprawach urzędowych, które najbardziej interesują obywateli. Znajdą się na niej niezbędne dane – od prostego opisu procedury, przez wzorcowe formularze, po link do odpowiedniego serwisu transakcyjnego lub kontaktu. Strona ma się wyróżniać prostotą, przyjaznym językiem i łatwym wyszukiwaniem. Ma być przewodnikiem po usługach publicznych.
Ponadto przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma powstać centralny punkt udzielania odpowiedzi. Będzie połączony ze swoimi resortowymi i wojewódzkimi odpowiednikami, dzięki czemu osoby dzwoniące uzyskają informacje o możliwie dużej liczbie spraw. W założeniu system ten ma poszerzyć dostęp obywateli do informacji o usługach publicznych.
Podczas spotkań z administracją regionalną toczone są rozmowy dotyczące odpowiedniej jakości obsługi klienta w urzędach. Informacje przekazywane obsługiwanym osobom przez urzędników muszą być proste, zrozumiałe i klarowne. Dotyczy to udzielania informacji, ale również sposobu formułowania pism urzędowych. Obywatel ma również prawo do pełnej informacji i życzliwej pomocy w urzędzie. Dostępność powinna obejmować także infrastrukturę urzędów – parkingi czy choćby toalety.