Gdy chodzi o regularny przewóz osób na terenie gminy, powiatu i województwa, to ich rady albo sejmik określają przepisy regulujące sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w razie:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,