72,9 tys. dzieci wychowywało się w pieczy zastępczej w ubiegłym roku. Tak wynika ze sprawozdania rządu z realizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447). W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się liczba dzieci przebywających poza rodziną biologiczną (wtedy było ich 72 tys.). I chociaż większość z nich znajduje się pod opieką rodziców zastępczych, 22 proc. z nich wciąż mieszka w placówkach.
Ostatnie lata pokazują, że rozpoczęty 10 lat temu proces deinstytucjonalizacji pieczy wyhamował. Sytuację ma poprawić nowelizacja ustawy, nad którą trwają prace w Sejmie. Problem w tym, że zdaniem ekspertów zawarte w projekcie rozwiązania, choć potrzebne, mogą się okazać niewystarczające.