Przypomnijmy, że chodzi o pytanie prawne, które niedawno zostało skierowane do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów (postanowienie NSA z 28 lipca 2022 r., sygn. akt I OSK 2633/20). Mają oni ocenić, czy niektóre zapisy ustawy, na postawie której komisja weryfikacyjna uchyla decyzje zwrotowe, można stosować przed wejściem w życie tego aktu prawnego, czyli przed 2017 r.

„Rażąca sprzeczność” z interesem społecznym