Urzędnicy w Polsce są wynagradzani w różny sposób. Ci, którzy zajmują się obsługą administracji rządowej, należą do korpusu służby cywilnej, a ich ewentualny wzrost wynagrodzeń jest określany w ustawie budżetowej. W znacznie trudniejszej sytuacji są urzędnicy, którzy zajmują się obsługą urzędów gminy, miast, starostw czy marszałkowskich. Tam podwyżki zależą od decyzji lokalnych włodarzy i radnych.