Do tej pory o Kartę Polaka w Polsce mogli ubiegać się jedynie Białorusini, i to tylko w dwóch wyznaczonych urzędach wojewódzkich – podlaskim i lubelskim. Natomiast pozostali musieli udawać się po nią do konsulatów RP w swoich krajach. Z uwagi na wojnę wnioskowanie o taki dokument było praktycznie niemożliwe dla Ukraińców, którzy musieliby pojechać w tej sprawie do Kijowa czy Lwowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało więc, że trzeba rozszerzyć katalog państw, którym przysługuje prawo do wnioskowania o Kartę Polaka w Polsce. Dodatkowo wskazało, że do przyjmowania wniosków będą uprawnieni wojewodowie ze wszystkich województw.
Resort szacuje, że dzięki zmianom o Kartę Polaka wystąpi ponad 30,3 tys. osób, w tym 13 tys. Ukraińców i 16 tys. Białorusinów.