O prawie 40 proc. wzrosła liczba odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Składają je głównie osoby, które chcą zachować prawo do zatrzymywania samochodu na kopercie
82 850 kart parkingowych wydały powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (PZON) po tym, gdy od lipca 2014 r. wprowadzono nowe zasady ich uzyskiwania. Otrzymanie takiego dokumentu jest teraz o wiele trudniejsze. Dlatego kiedy 30 czerwca tego roku wygasną karty wydane do końca czerwca 2014 r., ich liczba ulegnie znacznemu obniżeniu. Ile ich ostatecznie zostanie nie wiadomo, bo dokumentów pozwalających parkować na kopercie jest według różnych szacunków od 650 tys. do 900 tys.
Orzeczenia do zmiany
Obowiązująca od połowy 2014 r. nowelizacja prawa drogowego w zakresie kart parkingowych ma ukrócić nadużycia związane z korzystaniem z nich przez nieuprawnionych członków rodziny, w tym również po śmierci niepełnosprawnego posiadacza. Poza tym jej celem ma być umożliwienie parkowania w uprzywilejowanych miejscach postoju wyłącznie osobom z faktycznymi trudnościami w poruszaniu się. Dlatego znacznie zaostrzono kryteria, które trzeba spełnić, aby uzyskać ten dokument (patrz infografika). Zdecydowano też, że wydane na podstawie wcześniejszych przepisów karty stracą swoją ważność 30 czerwca tego roku (pierwotnie miało to nastąpić już 30 listopada 2014 r.).
Z informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) wynika, że od lipca do grudnia ubiegłego roku wydanych zostało 82 850 kart.
– Do tej pory wystawiliśmy 2040 dokumentów. Szacujemy, że z ok. 13 tys. kart, które są w obiegu, pozostanie nie więcej niż 5 tys. – wskazuje Lidia Gugała, przewodnicząca PZON w Szczecinie.
Z kolei w Rybniku nowe dokumenty wyrobiło 1709 osób, w Wejherowie 1000, w Kaliszu 580, a Sanoku 183.
– W związku z tym, że okres ważności starych kart został przedłużony, spodziewamy się, że kulminacja liczby wniosków nastąpi w kwietniu i maju – przewiduje Danuta Brudzińska, przewodnicząca PZON dla powiatu konińskiego.
Zaostrzenie warunków uzyskania karty spowodowało konieczność wcześniejszego wystąpienia o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego odpowiednie wskazania. O jego uzyskanie starają się jednak nawet ci, którzy nie spełniają zmienionych kryteriów i chcą uzyskać weryfikację dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną.
– Dotyczy to w szczególności osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które zresztą mają do nas pretensje, że stracą prawo do karty parkingowej – informuje Magdalena Sobocka, przewodnicząca PZON w Kaliszu.
Jednocześnie w związku z tym, że większość orzeczeń pozostaje niezmienionych, wzrasta liczba odwołań kierowanych do wojewódzkich zespołów.
Potwierdzają to statystyki BON. W porównaniu do czwartego kwartału 2013 r., liczba odwołań w ostatnich trzech miesiącach 2014 r. wzrosła o 38 proc. (z 14,3 tys. do 19,7 tys.).
Osobiste stawiennictwo
Przewodniczący zespołów wskazują, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco realizuje ich zamówienia w sprawie blankietów kart. Mimo to niektórzy z nich zapobiegawczo złożyli zapotrzebowanie na większą ich liczbę. Było to spowodowane obawą o powtórzenie sytuacji z momentu wejścia w życie nowych przepisów. Wtedy pierwsze dokumenty trafiły do nich dopiero we wrześniu 2014 r.
– Spersonalizowaną kartę można odebrać już po tygodniu od złożenia wniosku – mówi Katarzyna Petrecka, przewodnicząca PZON w Sanoku.
Podobny czas oczekiwania na dokument jest w Kaliszu. Z kolei w Szczecinie wynosi on 14 dni, a w Wejherowie – 30 dni (taki jest maksymalny termin na poinformowanie o terminie i miejscu odbioru karty).
– Dla niektórych osób problemem jest konieczność osobistego złożenia wniosku – podkreśla Anna Domnik, sekretarz PZON w Wejherowie.
Dotyczy to np. rodziców zajmujących się dorosłymi dziećmi poruszającymi się na wózkach, którzy nie mogą samodzielnie złożyć wniosku w siedzibie zespołu.
Bożena Podleśny, przewodnicząca PZON w Rybniku, zwraca uwagę na problemy, jakie z uzyskaniem karty mają osoby bez stałego zameldowania, bo przepisy w takich przypadkach nie pozwalają na jej wyrobienie.