Tak, jeśli nie będzie prawnych możliwości skorzystania z innych źródeł finansowania przez gminę, a zdarzenie będzie miało ściśle określony charakter.
Na początek przypomnijmy jednak podstawy prawne do wprowadzenia podanych stopni alarmowych. Wynikają one z ustawy o działaniach antyterrorystycznych, w której art. 15 ust. 1 postanowiono, że w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: