Obowiązek złożenia deklaracji został nałożony na właścicieli i zarządców budynków ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 438). 30 czerwca br. upływa termin na zgłoszenie źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. Nowe piece, kotły czy kominki należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich uruchomienia. – Czternastodniowy termin obowiązuje również tych właścicieli, którzy złożyli już deklarację dotyczącą źródła ciepła, ale następnie dokonali jego wymiany – przypominała w rozmowie z DGP Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego.
Obowiązkiem złożenia deklaracji są objęci właściciele lub zarządcy zarówno budynków mieszkalnych (Deklaracja A), jak i budynków niemieszkalnych (Deklaracja B). Najłatwiej zrobić to przez internet na stronie www.ceeb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Papierową deklarację można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w gminie.
Zgodnie z najnowszymi danymi GUNB do systemu złożono dotychczas ponad 5,3 mln deklaracji. – Zakładamy, że do CEEB powinno wpłynąć ok. 5,5 mln deklaracji i zbliżamy się do tej liczby – mówi nam Joanna Niedźwiecka, rzeczniczka prasowa głównego inspektora nadzoru budowlanego.
Reklama
Pełne statystyki poznamy jednak dopiero na przełomie roku, ponieważ urzędnicy mają sześć miesięcy na wprowadzenie do CEEB deklaracji złożonych papierowo. A te wciąż przeważają. – Z naszego monitoringu wynika, że dużo deklaracji papierowych czeka jeszcze na wprowadzenie – wskazywała na początku czerwca Dorota Cabańska.
Jak sytuacja wygląda w poszczególnych gminach? Liderami pod względem poziomu wypełnienia bazy CEEB są: Siennica Różana (woj. lubelskie) – 97 proc. oraz Szczuczyn (woj. podlaskie) i Zawidów (woj. dolnośląskie) – po 96 proc. Najgorzej jest w Prochowicach (woj. dolnośląskie), Moszczenicy (woj. małopolskie) i Zwoleniu (woj. mazowieckie) – po 18 proc. W największych miastach (powyżej 50 tys. punktów adresowych) bazy uzupełnione są niespełna w połowie. W Krakowie w 47 proc., w Warszawie w 46 proc., w Poznaniu w 45 proc., we Wrocławiu w 44 proc., a w Łodzi w 41 proc.
Warto pamiętać, że obowiązek zgłoszenia dotyczy wszystkich źródeł ciepła – również tych, które są tylko zainstalowane, ale na co dzień nieużywane. Za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna 500 zł, ale w przypadku gdy sprawa trafi do sądu, może ona wzrosnąć nawet do 5 tys. zł. Co ważne, konsekwencje nie grożą za błędy popełnione w deklaracji. Wersję elektroniczną można edytować w systemie już po złożeniu. Weryfikacja i aktualizacja danych przesłanych w deklaracjach będzie realizowana w drugim etapie – np. podczas przeglądów kominiarskich.
W przyszłości baza CEEB ma zyskać nowe funkcjonalności – będzie można za jej pośrednictwem m.in. zamówić inwentaryzację i zweryfikować efektywność energetyczną budynku, a następnie skorzystać z odpowiedniego programu termomodernizacyjnego.
Szczegółowe informacje dotyczące tego, jak złożyć deklaracje, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz przykłady wypełnionych deklaracji, można znaleźć na stronie internetowej www.gunb.gov.pl w zakładce CEEB. ©℗
ponad 5,3 mln tyle deklaracji złożono dotąd do CEEB