Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) chce zwiększyć udział społeczeństwa, w tym właścicieli działek, w opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego w danej gminie. Jak? Zainteresowany - na swój wniosek - otrzyma informację o każdym działaniu gminy dotyczącym procedowania aktów planowania przestrzennego, np. o zamieszczeniu w rejestrze urbanistycznym uchwały o przystąpieniu do sporządzania tego aktu oraz opublikowaniu kolejnych wersji projektu. Resort chce, aby konsultacje odbywały się w dogodnej dla mieszkańców formie, np. po godzinach pracy i w miejscach dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami (albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość).
Takie zmiany znajdują się w projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, który przygotował resort rozwoju. Zdaniem ekspertów są one niewystarczające.