Na 1 stycznia 2024 r. został przesunięty obowiązek przekazywania przez urzędy informacji o zawartych umowach do Centralnego Rejestru Umów. Taka zmiana znalazła się w podpisanej przez prezydenta korekcie Polskiego Ładu, czyli w ustawie z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265).