Ich wprowadzenie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. poz. 486). Resort rodziny proponuje w nim zmiany dotyczące minimum programowego dla I i II stopnia specjalizacji. W przypadku tego pierwszego zostało dodanych pięć nowych modułów zajęć, w tym diagnoza społeczna jako element pracy pracownika socjalnego oraz budowanie i zarządzanie siecią wsparcia społeczności lokalnej. W efekcie łączna liczba godzin zajęć dla I stopnia specjalizacji będzie wynosić 195 (teraz jest ich 190). Nauka wydłuży się więc tylko o pięć godzin, ponieważ jednocześnie ministerstwo planuje zmniejszenie liczby godzin w niektórych dotychczasowych blokach tematycznych.
Minimum programowe dla II stopnia specjalizacji zostanie poszerzone w części obejmującej przygotowanie ogólne (dodanych będzie pięć modułów) oraz tej dotyczącej przygotowania specjalistycznego dostosowanego merytorycznie do wybranej przez pracownika socjalnego specjalizacji (tu przybędą cztery moduły). Przełoży się to na zwiększenie łącznej liczby godzin zajęć z 240 do 280, choć w tym przypadku również dojdzie do zredukowania liczby godzin w obecnych blokach tematycznych. Ponadto z 12 do 20 godzin wzrośnie liczba godzin przeznaczonych na konsultacje pracy dyplomowej.