Kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji. Przypomnijmy, zakłada ona m.in. umożliwienie np. bankom czy przedsiębiorcom komunikacyjnym wglądu do Rejestru Dowodów Osobistych czy wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w organach administracji publicznej (pisaliśmy o tym w DGP nr 100/2021, „Rząd ma pomysł na kradzieże tożsamości. UODO protestuje”).
Zmiana nazwiska bez urzędnika...