W dwóch oddzielnych sprawach NSA oddalił skargi jednego ze starostów z woj. kujawsko-pomorskiego, który pomimo wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wzbrania się przed udostępnieniem żądanych od niego informacji publicznych. W jednej z nich chodzi o ekwiwalent pieniężny wypłacony z tytułu niewykorzystanego urlopu oraz plany urlopowe na nadchodzący rok. Starosta zachowuje to wszystko w tajemnicy. Oznajmił, że jest zobowiązany składać oświadczenia majątkowe, których stopień szczegółowości wynika z przepisów. Jeśli więc ustawodawca nakazał mu podawać jedynie ogólną kwotę wynagrodzenia, to nie musi ujawniać poszczególnych elementów składowych. A plany urlopowe to jego prywatna sprawa i nie ma zamiaru zdradzać, w jakim okresie będzie spędzał swój wolny czas.
NSA nie podzielił żadnego z tych argumentów.