Jak pisaliśmy w dodatku Samorząd i Administracja 18 maja („Wyrównanie ekwiwalentu w ochotniczych strażach pożarnych wciąż pod znakiem zapytania”, DGP nr 95), w gminach i wśród ekspertów nie ustają wątpliwości, czy to świadczenie przysługuje, od kiedy i na podstawie jakiej uchwały: nowej czy starej. Zamieszanie spowodowało to, że od 2022 r. obowiązuje nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych (dalej: u.o.s.p), która uchyla dotychczasowe uchwały o wysokości ekwiwalentu, podjęte na podstawie art. 28 ustawy o ochronie pożarowej (dalej: u.o.p.) i daje samorządom pół roku na przygotowanie nowych. Nie wprowadza jednak okresu przejściowego. To budzi niepokój, jak wynagradzać ratowników OSP, zarówno gdy nowej uchwały jeszcze nie ma, jak i gdy została uchylona przez wojewodę, co nie zdarza się wcale rzadko. Spytaliśmy o to prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Grzegorza Czarnockiego, a jego odpowiedzi zamieszczamy poniżej. ©℗
Stanowisko prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 16 maja 2022 r. – wydane dla DGP*