Wichura spustoszyła moją posesję. Zerwała dach z budynku gospodarczego, uszkodziła poszycie domu. Połamały się też drzewa, zawaliło ogrodzenie – opowiada pan Janusz z Pomorza. – U progu zimy muszę się szybko zabrać do remontu, to moja najważniejsza potrzeba, ale nie mam za co. Czy mogę liczyć na zapomogę? Do kogo zwrócić się w tej sprawie – pyta czytelnik.
O wsparcie na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb należy się zwrócić do gminy. Większość gmin, gdy ich mieszkańców dotknie katastrofa pogodowa, wypłaca z własnego budżetu zapomogi. Nie są one wysokie w stosunku do potrzeb, bo wynoszą na ogół 5–6 tys. zł na gospodarstwo. Ale na początek się przyda. Kwoty wsparcia określają gminy.
Kolejnym krokiem jest zwrócenie się o odszkodowanie do ubezpieczyciela. Wypłaty dostaną jednak tylko ci, którzy zadbali w porę o ubezpieczenie nieruchomości i którzy mają w polisie zawarte ubezpieczenie od szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe. Nie wiemy, czy pan Janusz ubezpieczył swoje mienie w porę, ale nawet odszkodowanie może nie wystarczyć, gdy straty są rozległe. Stanowi określony przez rzeczoznawcę procent sumy ubezpieczenia.
By z skorzystać z ubezpieczenia, należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi rozmiar zniszczeń. Można to zrobić osobiście w placówce towarzystwa, e-mailem lub przez telefon. Bardzo istotne jest dostarczenie wykonanej samodzielnie dokumentacji fotograficznej uszkodzeń. Dlatego zanim przystąpimy do porządków i jakichkolwiek napraw, trzeba koniecznie zrobić zdjęcia szkód, choćby aparatem w telefonie komórkowym. I uzgodnić z towarzystwem ubezpieczeniowym, czy już możemy zacząć sprzątanie i porządkowanie, czy powinniśmy poczekać na wizytę rzeczoznawcy.
Niezależnie od gminnych dotacji i wypłat z indywidualnych ubezpieczeń mieszkańcy gmin najsilniej poszkodowanych przez wszelkiego rodzaju katastrofy i nawałnice mogą się starać o dodatkowe wsparcie z budżetu państwa. W tej kwestii jednak inicjatywa należy do gminy, która powinna zgłosić stan klęski wojewodzie, który z kolei zdecyduje o przyznaniu dodatkowych środków. O możliwość takiej dodatkowej pomocy należy pytać w gminie.
Podstawa prawna
Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 333).