Resort zdrowia proponuje zwiększenie opłaty za kurs reedukacyjny dla kierowców, którzy wsiedli za kółko pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – z 400 zł do 500 zł. To dobra wiadomość dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które – jak informują samorządowcy – borykają się z coraz większymi problemami finansowymi. Być może jednak ostatnia. – To inicjatywa ministra zdrowia. W najbliższym czasie nie planujemy prac nad zwiększeniem wysokości opłat za egzaminy w WORD-ach – mówi nam Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Kwestię trudnej sytuacji w WORD-ach samorządowcy podnosili podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pisaliśmy o tym w artykule „Demografia i niskie stawki za egzaminy dobijają WORD-y” (DGP nr 85/2022).
– Podstawowa rzecz, której oczekujemy, to zachowanie elementarnej racjonalności przy ustalaniu stawek opłat za określone czynności związane z szeroko rozumianym ruchem drogowym – wskazuje Grzegorz Kubalski, wicedyrektor biura Związku Powiatów Polskich. Przypomina, że wysokość opłat za egzaminy w WORD-ach została ustalona w 2013 r. Strona samorządowa pozytywnie odbiera propozycję resortu zdrowia, jednak wskazuje, że to kropla w morzu potrzeb. – Na pewno jest to dobry kierunek, natomiast żeby zachowało to racjonalność, to niestety musiałoby iść zdecydowanie szerszą ławą – podkreśla Grzegorz Kubalski, dodając, że problem z opłatami w obszarze ruchu drogowego jest znacznie szerszy. – Najlepszym przykładem może być opłata za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu uiszczana na rzecz stacji kontroli pojazdów. Nie uległa ona zmianie od 2004 r. – przypomina.
Nie należy jednak spodziewać się, aby inicjatywa Ministerstwa Zdrowia była zapowiedzią dalszych podwyżek leżących już po stronie resortu infrastruktury. – Rozumiem samorządowców, bo z samorządu wyszedłem, ale należy też pamiętać o tym, że Polacy na co dzień borykają się z wieloma kłopotami wynikającymi z podwyżek cen – tłumaczy minister Adamczyk.
To nie koniec sporu o ceny za egzaminy, ponieważ samorządowcy chcą w tej sprawie bezpośredniego spotkania z szefem resortu infrastruktury. – Zobaczymy, czy to się uda i do czego to doprowadzi – mówi nam Grzegorz Kubalski. – Nie unikam takich spotkań, rozmawiam z samorządowcami i nie mam problemu, żeby się z nimi spotkać – komentuje minister.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2242) został właśnie skierowany do konsultacji publicznych.