Nie ma podstaw prawnych do uznania, że nowe regulacje umożliwiają odstąpienie od wymogów sanitarno-lokalowych w przypadku istniejących już placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Jeśli więc podmiot prowadzący przyjmie więcej maluchów, należy zastosować standardowy tryb postępowania. W praktyce oznacza to konieczność uzyskania m.in. zgody sanepidu. Warto też zwrócić uwagę na to, że tzw. specustawa ukraińska to akt prawny o szczególnym charakterze, co oznacza, że jego przepisy powinny być interpretowane w sposób ścisły. Wykluczone jest więc dokonywanie wykładni rozszerzającej.
Kiedy wyłączenie przepisów