Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, której celem jest uelastycznienie i ułatwienie zarządzania budżetami obywatelskimi w gminach.

Za głosowało 453 posłów, 1 poseł był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ustawa ma za zadanie ułatwić zarządzanie budżetami obywatelskimi w gminach, poprzez wprowadzenie możliwości dzielenia ich na pule lub kategorie kwotowe, obejmujące całość gminy bądź jej wyszczególnione części (np. sołectwa, dzielnice, osiedla). Skutkiem wprowadzenia ustawy ma być uelastycznienie dysponowania budżetami obywatelskimi przez rady gminy oraz wprowadzenie możliwości bardziej równomiernej dystrybucji środków między różne rejony gminy.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem zmiany jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego w gminach. Obecny zapis bowiem, zdaniem wnioskodawców, stwarza utrudnienia przy podziale budżetu obywatelskiego w przypadku, gdy tylko część gminy podzielona jest na jednostki pomocnicze. W uzasadnieniu podkreślono, że ustawa umożliwi radom gminy dokonanie podziału środków budżetu obywatelskiego w sposób znacznie bardziej elastyczny, dostosowany do uwarunkowań w konkretnej gminie; może także zwiększyć zaangażowanie mieszkańców gmin, którzy będą mogli decydować o projektach realizowanych w ich najbliższym sąsiedztwie. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki

mml/ mrr/