Chodzi o jednorazowe świadczenie przewidziane w art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) w wysokości 300 zł na jedną osobę, które może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem np. żywności, leków czy odzieży. Przy czym w przeciwieństwie do świadczenia pieniężnego za zapewnienie schronienia uchodźcom w własnym domu przepisy specustawy nie zawierały delegacji do wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku, który osoby uciekające przed wojną muszą złożyć, aby otrzymać pomoc finansową. Wskazują jedynie, jakie dane muszą się w nim znaleźć. Jednak resort rodziny zdecydował się opracować taki wzór wniosku i udostępnić gminom do wykorzystania.
– Na pewno będzie on pomocny, chociaż z uwagi na to, że ministerstwo wcześniej nie zapowiadało że zamierza to zrobić, sami stworzyliśmy odpowiedni formularz, podobnie jak wiele innych samorządów – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.