Ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269; dalej: nowelizacja) wprowadziła dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego nowe obowiązki dotyczące minimalnej liczby zamawianych pojazdów z napędem alternatywnym (np. elektrycznym czy gazowym). Każdy z nich będzie musiał zadbać o to, by w całkowitej liczbie autobusów objętych zamówieniami udział pojazdów zaliczanych do kategorii M3 (a więc zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób, mających więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy, o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 5 ton i spełniających odpowiednie wymagania techniczne), wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne, wynosił co najmniej:
Z powyższymi minimalnymi progami elektromobilności skorelowany został katalog zamawiających, którzy będą musieli ich przestrzegać w określonych sytuacjach.