Z początkiem roku weszła w życie ustawa z 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290), która pozwala sprzedawać produkty rolne w określone dni na wyznaczonych przez gminę miejscach bez opłat targowych. Jej celem jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach, skrócenie kanałów dystrybucji spożywczych produktów lokalnych i w efekcie poprawa sytuacji finansowej gospodarstw rolnych. Niestety nowe przepisy są tak lakoniczne – ustawa składa się z niewielu jednostek redakcyjnych – że mogą być przyczynkiem do powstawania różnych wątpliwości interpretacyjnych. I tak w art. 2 akt ten definiuje kluczowe pojęcia dla stosowania nowych rozwiązań, czyli: rolnika, domownika, produktów rolnych lub spożywczych oraz handlu. W kolejnych regulacjach wskazuje, że rada gminy w uchwale musi podać miejsce, gdzie rolnicy bez konieczności ponoszenia opłat będą mogli w piątki i soboty prowadzić handel, a także określić zasady prowadzenia tego typu sprzedaży (art. 5). Dziś odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.
W jakim terminie rada gminy ma podjąć uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu dla rolników?