Nowelę Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania jej do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego - przyjął w czwartek Sejm. Chodzi o kwestię zabezpieczenia kredytów zaciąganych przez rolników.

Projekt nowelizacji w tej sprawie skierował do Sejmu Senat. Za nowelizacją opowiedziało się 455 posłów, 2 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, nie głosowało 3 posłów.

W czasie dyskusji w Sejmie zmiany poparli posłowie PiS, KO, PSL-KP, Lewicy i Polski 2050. Zwracali też uwagę na potrzebę podjęcia pilnych prac nad ustawą o restrukturyzacji zadłużenia w gospodarstwach rolnych. Apelowali o to, by taka ustawa była wkrótce procedowana przez Sejm.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z grudnia ub.r. wyłączyła spod egzekucji zwierzęta i rzeczy ruchome potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zadłużonego rolnika.

Obecna nowelizacja ogranicza częściowo te wyłączenia. Zgodnie z nią nie będzie można wyłączyć spod egzekucji m.in. zwierząt w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Jak uzasadnili autorzy nowelizacji, proponowana regulacja rozwiąże problem związany z pozyskiwaniem przez rolników zabezpieczeń wymaganych przy udzielaniu finansowania działalności rolniczej przez banki.

"Warunkiem udzielenia kredytu przez instytucje finansowe jest bowiem ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania. Z kolei brak możliwości zaspokojenia roszczenia ze składników majątkowych należących do rolnika, a w konsekwencji także brak możliwości ustanowienia wymaganego zabezpieczenia, bo de facto taki skutek mogą mieć regulacje Kodeksu postępowania cywilnego w aktualnym kształcie, może prowadzić do tego, że rolnicy nie będą w stanie pozyskać finansowania prowadzonej działalności rolniczej" - wskazano w uzasadnieniu zmian. (PAP)