Przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej reforma pieczy zastępczej - która ma sprawić, że stanie się ona bardziej rodzinna, a mniej instytucjonalna - wzbudziła wiele kontrowersji w samorządach. Część przedstawionych przez nie uwag została przez resort uwzględniona w nowej wersji projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.). W przyszłym tygodniu będzie go opiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Bez weryfikacji