W związku z czwartą falą pandemii od 20 grudnia 2021 r. szkoły w całej Polsce znów przeszły na nauczanie zdalne i sytuacja ta potrwa co najmniej do 9 stycznia. Oznacza to, że funkcjonowanie szkół, także tych kształcących uczniów z niepełnosprawnością, przenosi się do ich domów. Przy czym, jeśli ktoś nie może uczyć się w miejscu zamieszkania, bo np. nie ma w nim zapewnionego odpowiedniego sprzętu, dyrektor szkoły jest zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej placówki. Przy okazji wprowadzania tych rozwiązań jak bumerang mogą powrócić wątpliwości związane z uprawnieniem do dodatków za uciążliwe lub trudne warunki pracy dla nauczycieli. [ramka] Dlatego stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 28 października 2021 r. (sygn. RIO.III.072-100/2021) jest bardzo na czasie.
Zajmowanie się uczniami o specjalnych potrzebach