Wprowadzona ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834) nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s) nakazuje podwyższyć uposażenia włodarzy od 1 sierpnia 2021 r. Ale nie mówi wprost, czy to wyrównanie ma nastąpić według stawek z nowego rozporządzenia płacowego, które formalnie weszło w życie dopiero 1 listopada 2021 r. Stąd pytania, czy nowe stawki rzeczywiście należy stosować z mocą wsteczną. Takie niekorzystne dla włodarzy ujęcie przepisów sugerowały niektóre media, a swoje dołożył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który w piśmie do samorządowców w regionie podważył zasadność wypłacania wyrównań za trzy miesiące wstecz.
Zapytani przez nas eksperci żadnych wątpliwości jednak nie mają: przepisy są jasne i rady muszą wypłacać wynagrodzenia włodarzom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2021 r., a nie z 2018 r. O wyjaśnienia poprosiliśmy też Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale żaden z resortów nie zajął merytorycznego, pomocnego samorządom stanowiska. Oba resorty uznały, że nie są właściwe do jego wydania.