Dziś w resorcie edukacji i nauki odbędzie się kolejne spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Tym razem bez udziału przedstawicieli samorządów. Rozmowy będą się toczyć między związkami zawodowymi a przedstawicielami ministerstwa. Materiał, który będzie przedmiotem dyskusji, został już do członków zespołu rozesłany. Zawarte w nim rozwiązania są niemal identyczne z tymi, które były przedstawione w poprzednim miesiącu, choć minister zapowiadał wtedy, że tym razem zaproponuje konkretny projekt nowelizacji Karty nauczyciela (więcej - patrz infografika).
Z kolei jutro w takiej samej formule ma się odbyć spotkanie z samorządowcami. Związkowcy i przedstawiciele organów prowadzących mają bowiem odmienne spojrzenie na ministerialne propozycje. Ci drudzy są skłonni poprzeć większość z nich, w tym wyższe pensum.