Obecne trudności z zarejestrowaniem się na egzamin wynikają przede wszystkim z dużej liczby cudzoziemców zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu, a także z ograniczonych możliwości obsługi zdających - mówi Kamila Dembińska, dyrektor biura programów języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Obcokrajowcy skarżą się na problem z zapisaniem na egzamin z języka polskiego jako obcego. Brakuje terminów. Tymczasem certyfikat jest niezbędny do poświadczenia polskiego obywatelstwa, pobytu rezydenta długoterminowego UE, podjęcia pracy. Zdaniem resortu edukacji problem można rozwiązać, rezygnując z wymogu urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego jako obcego na rzecz innych certyfikatów (np. w przypadku rezydentów). Czy to wystarczy?
Obecne trudności z zarejestrowaniem się na egzamin wynikają przede wszystkim z dużej liczby cudzoziemców zainteresowanych otrzymaniem certyfikatu, a także z ograniczonych możliwości obsługi zdających przez ośrodki egzaminacyjne. Niestety poruszamy się nieco na ślepo, bo nie dysponujemy informacjami o konkretnej liczbie osób ubiegających się o certyfikat w danym celu, np. otrzymania zezwolenia na pobyt długoterminowego rezydenta UE. Nie znamy też dokładnie skali problemu z rejestracją na egzamin, bo nie ma danych mówiących, ilu osobom nie udało się na niego zapisać. Trudno zatem jednoznacznie odpowiedzieć, czy wprowadzenie odrębnych wymogów wobec cudzoziemców starających się o np. o rezydenturę UE usprawni system zapisywania się na egzamin certyfikatowy z języka polskiego. Należałoby się raczej zastanowić, jak systemowo rozwiązać problem związany z szeroko rozumianą procedurą certyfikacji języka polskiego jako obcego.
Jaki mają państwo pomysł?
ikona lupy />
Kamila Dembińska, dyrektor biura programów języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej / Materiały prasowe
Stale rosnące zainteresowanie wśród cudzoziemców urzędowym poświadczaniem znajomości języka polskiego jako obcego, a także utrudnienia w przeprowadzaniu egzaminów w okresie pandemii uwidoczniły niewydolność obecnego systemu certyfikacji. Chcąc znaleźć rozwiązanie sytuacji, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zwróciła się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) z propozycją stworzenia hybrydowego modelu przeprowadzania egzaminów certyfikatowych, który poza formułą tradycyjną umożliwiłby przeprowadzanie egzaminów w trybie komputerowym i online.
Nad jakimi konkretnie rozwiązaniami pracuje NAWA i kiedy będą one wdrożone?
Kluczowym elementem usprawnienia systemu certyfikacji jest tworzony system teleinformatyczny automatyzujący procesy związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów. Wraz z nowym systemem NAWA planuje wprowadzić także zmiany umożliwiające prowadzenie większej liczby egzaminów certyfikatowych w sposób bardziej elastyczny, przystępny i nowoczesny, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości merytorycznej i spełnieniu standardów poświadczania znajomości języków obcych. Jest to system certyfikacji w formule online. Prace nad nim trwają od wielu miesięcy, a na początek 2022 r. planujemy działania pilotażowe, które pomogą zweryfikować nasze rozwiązania.
Rozmawiała Urszula Mirowska-Łoskot