Były właściciel samochodu złożył w starostwie zarejestrowania pojazdu zawiadomienie o jego zbyciu. Wniosek został przekazany do starosty właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa mężczyzny. Organ przekazujący stwierdził, że tak jak w przypadku zawiadomienia o nabyciu samochodu, tak i w przypadku jego zbycia właściwy powinien być organ miejsca siedziby wnioskodawcy. Drugi z organów uznał jednak, że przyjęcie zawiadomienia również nie leży w jego kompetencji. Powstał spór, który ostatecznie został rozstrzygnięty przez NSA.
Sąd podkreślił, że zawiadomienie o nabyciu bądź zbyciu pojazdu jako takie nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej, przez co mogłoby nie podlegać kontroli sądowo-administracyjnej. Jednak ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110) przewiduje wysoką karę administracyjną za brak dokonania tej czynności. Stąd, skoro niewykonanie obowiązku może skutkować odpowiedzialnością administracyjną, to przyjęcie zawiadomienia należy zakwalifikować jako czynność z zakresu administracji publicznej. Co za tym idzie, z tego, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie jest sprawą, lecz czynnością administracyjną wynika, że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące właściwości nie są wiążące, ale stanowią jedynie wskazówkę interpretacyjną.