Preferowanym sposobem aplikowania na stanowisko urzędnicze ma być forma elektroniczna. Ogłoszenie naboru na posadę, o którą może się ubiegać także cudzoziemiec, ma być prostsze. Takie m.in. zmiany mają się pojawić w projekcie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, który jeszcze w tym roku ma trafić do konsultacji.

– Widocznie z uwagi na brak chętnych do pracy w urzędach ich szefowie będą stawiać na cudzoziemców, którym obecne stawki mogą odpowiadać. Takie rozwiązanie nie jest jednak lekarstwem na odpływ specjalistów z administracji rządowej. Tu konieczne są podwyżki i to realne, wynoszące co najmniej 12 proc. w 2022 r. – komentuje Robert Barabasz, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim.
Obecnie zainteresowanie cudzoziemców zatrudnieniem w służbie cywilnej jest niewielkie. W ubiegłym roku zaledwie 19 obcokrajowców złożyło oferty, a zatrudniono jednego z nich. W latach 2009–2020 o pracę w administracji aplikowało 137 cudzoziemców (na 4557 ogłoszeń). Problemem jest potwierdzona znajomość języka polskiego, a także to, że obcokrajowcy mogą piastować jedynie stanowiska wspomagające i pomocnicze, bo nie są dopuszczani do posad, w których rozstrzyga się sprawy dotyczące funkcjonowania państwa.
To niejedyne zmiany. Komisja konkursowa ustanawiana dla stanowisk niższego szczebla (dyrektorzy i zastępcy są powoływani bez tego typu sformalizowanych naborów) zyska możliwość wyłaniania przez komisję naborową więcej niż pięciu kandydatów – proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które prowadzi się nabór. Zasady wyłaniania kandydatów również mają być zmienione, ale na razie nie są znane szczegóły.
Zmiany dotkną też zatrudnionych członków korpusu. Poszerzony zostanie katalog systemów i rozkładów czasu pracy. W podstawowym systemie czasu pracy zmieni się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania – z tygodni na miesiące. Taka sama zmiana nastąpi w równoważnym systemie czasu pracy. Umożliwi to korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (obecnie jest to maksymalnie 8 lub 12 tygodni). W projekcie dodane zostaną nowe systemy czasu pracy – zadaniowy, skrócony tygodnia oraz system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów