Tabela. Rosnące koszty
Dochody z opłat oraz wydatki na gospodarowanie odpadami w latach 2018–2020 oraz w pierwszym półroczu 2021 r.*